• شماره تلفن: 05632539922
  • استان
    خراسان جنوبی
  • قائنات و زیرکوه

اخبار

رسانه ها قوه قضائیه تحت تأثیر فشارها قرار نمی‌گیرد/ بسترسازان فسادهای طبری محاکمه شوند
قوه قضائیه تحت تأثیر فشارها قرار نمی‌گیرد/ بسترسازان فسادهای طبری محاکمه شوند

اسحاقی گفت: امروز شخصیتی عادل و مجتهد در دستگاه قضا حضور دارد که اصلا برایش فشارهای افراد مختلف

  • 1399/04/12